ELEKTRONSKI DNEVNIK DOSTUPAN I RODITELJIMA

Sve škole u Srbiji koje su papirni dnevnik zamenile elektronskim, imaju sada mogućnost da roditeljima kreiraju naloge i podele šifre za pristup elektronskom dnevniku. Kada će roditelji „klikom na miš“ moći da prate izostanke i ocene svoje dece sada isključivo zavisi od ažurnosti škola.

 

Rukovodilac projekta „E prosveta“ Bojan Radić kaže za Tanjug da je zacrtani rok bio da se do kraja godine roditeljima omogući pristup elektronskom dnevnuku, ali da su uspeli ceo posao da završe ranije. „Sve škole koje su uvele elektronski dnevnik imaju mogućnost da roditeljima omoguće pristup ocenama. Kojom dinamikom će to da se radi sada isključivo zavisi od škole“, pojasnio je Radić i dodaje da roditeljske naloge za pristup evidencijama izdaju škole, prema dinamici koju same odrede.

 

Roditelji imaju pristup i mogu da vide samo ocene i izostanke svog deteta. Ocene će moći da prate sa dva dana zakašnjenja, jer su uvaženi predlozi psihologa i pedagoga da se deci da mogućnost da sami roditeljima saopšte ocene. Projekat elektronskog dnevnika započeo je pilotom projektom u školskoj 2017/18. godini, sa 60 škola. Po završetku pilot projekta odlučeno je da se sve škole u Republici uključe u glavni projekat u školskoj 2018/19. godini.

 

Ocene svih učenika mogu da vide samo direktor škole i razredni starešina, dok ostali nastavnici mogu da vide samo svoje ocene, a ne ocene svojih kolega, a sve u cilju veće objektivnosti. Prema planu obuka svih 1.764 osnovne i srednje škole (sa svim svojim isturenim odeljenjima) biče u sistemu najkasnije do 21. decembra 2018. godine. Do dana 30. novembra 2018. godine izvršene su obuke za 1.704 škole.

 

Preuzeto sa rts.rs