OBJAVLJENO DVESTOTO IZADANJE „VRNJAČKIH NOVINA“

U Vrnjačkoj Banji organizovana je svečanost povodom objavljivanja dvestotog broja časopisa “Vrnjačke novine”.

U julu 1968. godine izašao je prvi broj Vršnjačkih novina koje su bile jedini štampani medij. Pokrenute su na inicijativu tadašnjeg predsednika SO Vrnjačka Banja, Bogoljuba Bate Vukovića i prvi broj objavljen povodom stogodišnjice osnivanja Banje kao modernog turističkog mesta. Od tada, do danas, nekada kao novine, a danas kao publikacija, beleže više od 900 izdanja, od kojih 200 izdanja kao časopis.

Vrnjačke novine su poslovale u sklopu Kulturnog centra. Delatnost medija se 1994. godine izdvaja iz Kulturnog centra i nastaje Javno preduzeće „Radio Vrnjačka Banja i Vrnjačke novine“, a kasnije Javno preduzeće „Radio-televizija Vrnjačka Banja i Vrnjačke novine“. Osnivačka prava nad Vrnjačkim novinama 2007. godine, Odlukom SO Vrnjačka Banja preneta su na Kulturni centar kada je definisano da će one ubuduće izlaziti mesečno kao publikacija.

Cilj redakcije „Vrnjačkih novina“ je zastupljenost svih oblasti iz života Vrnjačke Banje, kako se i u samom nazivu navodi „Časopis za turizam, zdravstvo, privredu, kulturu, sport i društvena pitanja“.