NOVE TEHNOLOGIJE U HOTELIJERSTVU I TURIZMU U VRNJAČKOJ BANJI

Na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Univerziteta u Kragujevcu predstavljen je vodič „Nove tehnologije u hotelijerstvu i turizmu”.

Autori vodiča su profesori sa Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, a nastao je u okviru projekta „Preduzmi ideju”, koji Inicijativa „Digitalna Srbija sprovodi u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID).

Vodič je koncipiran kao esencijalni resurs za sve one koji teže da implementiraju najnovije tehnološke trendove u sektor hotelijerstva i turizma. Od odmorišnog turizma do restoranstva, vodič je putovanje kroz uvide i praktične savete za primenu tehnologija koje mogu znatno poboljšati efikasnost i kvalitet usluga.

Nebojša Bjelotomić, direktor Inicijative „Digitalna Srbija, reako  je da su turizam i tehnologija dve oblasti koje konstantno rastu, i kada se inteligentno kombinuju, mogu stvoriti izuzetne prilike za razvoj. Vodič je rezultat posvećenosti kako Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, tako i Univerziteta u Kragujevcu u razvoju startap kulture među studentskom populacijom na čemu se kontinuirano radi. Vodič je dostupan za besplatno preuzimanje na edukativnoj platformi „Nauči” , te ga svi koji žele da novim tehnologijama unaprede svoje karijere i poslovanje u turimu mogu koristiti da prošire svoja znanja.