DUPLO DUŽE RADNO VREME S.O.S. TELEFONA

Udruženje žena Peščanik će, tokom maja i juna tekuće godine, zahvaljujući podršci OAK Fondacije i UN Women, Agencije Ujedinjenih nacija za unapređenje položaja žena i rodnu ravnopravnost, povećati dostupnost usluge podrške ženama sa iskustvom nasilja u porodici i u partnerskim odnosima.

 

Radno vreme SOS telefona, čiji je broj 066 006 606, tokom maja i juna 2020. biće duplo duže nego do sada – od 12 do 20 časova, od ponedeljka do petka i od 12 do 19 časova subotom.

 

Osim socijalne, emotivne i informativne podrške putem SOS telefona, ženama sa iskustvom nasilja u porodici biće dostupna i online pravna podrška. Kontakt e-mail adresa za pitanja i zahteve građanki u vezi sa zakonskom regulativom, procedurama i načinu prijavljivanja nasilja i obraćanja institucijama, kao i ulozi i odgovornosti koje institucije imaju u odnosu na problem nasilja prema ženama i nasilja u porodici je sospescanik@gmail.com.

 

Podsećamo da smo zbog pandemije virusa COVID 19, rad SOS usluge prilagodile postojećim uslovima vanrednog stanja prelaskom na kućni režim rada i povratkom na korišćenje starog broja telefona, 066 006 606, koji će važiti i u narednom periodu. Molimo klijentkinje i javnost za razumevanje daljeg prilagođavanja rada usluge uslovima preporučenih mera zaštite stanovništva od virusa. O povratku na rad u prostorije organizacije i ponovno uvođenje individualnih konsultacija, građanke i građane ćemo blagovremeno informisati.