DEMANTI INFORMACIJA U POJEDINIM SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA

Ustanova Gerontološki centar Kruševac i zaposleni, ovim putem žele da izdaju saopštenje povodom netačnih informacija koje se šire u javnosti, kako na društvenim mrežama tako i u sredstvima javnog informisanja, a povodom situacije sa korisnicom Gerontološkog centra Kruševac.

Lice koje se pominje, M.L. nalazilo se na smeštaju u Gerontološkom centru Kruševac po osnovu Rešenja nadležnog centra za socijalni rad, počev od 06.07.2017.godine. Reč je o licu koje je odlukom suda potpuno lišeno poslovne sposobnosti. Tokom boravka kod Pružaoca usluge došlo je do izraženih promena u psihofizičkom funkcionisanju korisnice, usled kojih je ugrožavala sopstvenu bezbednost kao i bezbednost drugih korisnika i zaposlenih u Ustanovi. Maksimalnim zalaganjem i trudom zaposlenih, celokupnog stručnog kadra kod Pružaoca usluge, pojačanim merama stručnog rada uz saradnju sa drugim relevantnim ustanovama, nije postignut napredak u pogledu funkcionisanja navedenog lica. Na predlog i u saradnji sa nadležnim institucijama, a sve u cilju adekvatnog zbrinjavanja, zaštite i najboljeg interesa korisnice, korisnica je upućena u adekvatnu ustanovu. Od dana smeštaja zbrinjavanje, zaštita korisnika bili su na prvom mestu zaposlenima i institucijama i nijednog trenutka korisnica nije bila ugrožena i izbačena, kako je saopšteno. Oni koji rade u ustanovama ovog tipa, znaju da se to nikad nije desilo i da se nikada neće desiti. Čuvajući identitet korisnika i profesionalni rad, trudićemo se i dalje da radimo u najboljem interesu korisnika, posebno što se bavimo najosetljivijom kategorijom lica i što nam je obaveza da korisnici budu zbrinuti i zaštićeni.

Iz tog razloga i pre svega značaja medija u ovakvom izveštavanju, pridržavaćemo se etičkih standarda i pravila postupanja. Imali smo moralnu obavezu da izdamo saopštenje i da sprečimo dalje širenje dezinformacija.

Kolektiv Gerontološkog centra Kruševac