BESPLATNO BANJSKO LEČENJE ZA PENZIONERE

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) raspisao je oglas kojim poziva penzionere da se jave za odlazak na besplatanu desetodnevnu rehabilitaciju u jednoj od 25 banja. Pravo da se jave na konkurs imaju penzioneri iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika, čija penzija iznosi do 24.980 dinara, saopšteno je iz PIO fonda. Pored toga, na oglas mogu da se jave i penzioneri koji su pravo na penziju ostvarili u Srbiji kao i van zemlje, pod uslovom da zbir tih penzija ne prelazi 24.980 dinara, preračunato po srednjem kursu NBS na dan 31. januara 2018. godine, kada je jedan izvro iznosio 118,7428 dinara. Uz ovo, uslov je da nemaju druga lična primanja i da nisu koristili besplatan boravak o trošku Fonda u poslednjih pet godina. Uz prijavu prilaže se poslednji penzijski ček ili Penzionerska kartica (ukoliko je korisnik već primio), dokaz o visini penzije ostvarene u inostranstvu (izvod banke ili potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja), raspoloživa medicinska dokumentacija i izjava gde žele da koriste rehabilitaciju. U besplatanu rehabilitaciju uključeni su troškovi prevoza u visini cene autobuske, odnosno vozne karte drugog razreda. Fond će snositi troškove za pratioca deteta koje koristi porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad, dok će i slepi penzioneri koji dobiju rehabilitaciju o trošku Fonda imati i pratioca kome će boravak takođe biti besplatan. Prijave se podnose organizacijama korisnika penzija, prema mestu prebivališta, a korisnici sa teritorije AP Kosovo i Metohija sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije Pokrajine, prijave podnose najbližoj filijali Fonda prema mestu prebivališta. Rang lista pravi se posebno za penzionere iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika, a u okviru toga će postojati liste za starosne, invalidske i porodične penzionere. Na redosled na rang listi uticaće visina penzije, dužina staža osiguranja, dužina korišćenja penzije, dok će korisnici prava na tuđu negu i pomoć dobijati dodatnih 10 bodova, a korisnici porodične penzije (koji su to pravo ostvarili kao dete koje nije sposobno za samostalni život i rad) dobijati dodatnih pet bodova. Pod jednakim uslovima, prednost će imati stariji korisnik penzije. Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava. Prijave na oglas se podnose zaključno sa 13. aprilom 2018. godine.