AKTIVNOSTI NA PROMOCIJI SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA

Udruženje građana za podršku evropskim integracijama “Evrokontakt” iz Kruševca, predstavilo je svoje aktivnosti na promociji socijalnog preduzetništva u Rasinskom i Raškom okrugu. Na konferencijiza medije su razmatrane teme socijalnog preduzetništva kao specifičnog modela privređivanja, aktuelno stanje u oblasti socijalnog preduzetništva u Srbiji kao i  mogućnosti razvoja socijalnog preduzetništva na lokalnom nivou u Srbiji. Udruženje građana za podršku Evrointegracijama “Evrokontant” iz Kruševca analiziralo je mogućnost razvoja socijalnog preduzetništva na lokalnom nivou u Srbiji kroz interakciju zainteresovanih strana i lokalnih samouprava, a u okviru projekta  “Glas zajednice EU integracijama –  podsticaj dijaloga OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika”. Pomenuti projekat ima za cilj da doprinese procesu evropskih integracija osnaživanjem organizacija  civilnog društva da preduzmu aktivnu ulogu u procesima donošenja politika i odlučivanja na lokalnom, regionalnom i nacionalnom novou u Srbiji.

 

Socijalno preduzetništvo je specifično jer je to vid poslovanja koji ne doživljava profit kao osnovni cilj poslovanja. Socijalno preduzetništvo je alat za ostvarivanje šire društvene misije. To je odgovor civilnog sektora na narastajuće probleme u društvu. Nažalost,  javni sektor nije prepoznao značaj socijalnog preduzetništva. Imali smo više različitih sastanaka i fokus grupa u Rasinskom i Raškom okrugu na kojima smo došli do seta mera koje se mogu primeniti u lokalnim samoupravama kako bi se podstaklo socijalno preduzetništvo. Lokalne zajednice mogu da učine dosta i mi ćemo uskoro izaći sa setom od deset mera koje se mogu primeniti na lokalnom nivou”, rekao je Nenad Krstić, predsednik “Evrokontakta”.

 

 

Projekat realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva koji predvodi Fondacija ’’Trag’’ iz Beograda, u saradnji sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, Medija i reform centrom Niš, Forumom civilne akcije ’’Forca’’ iz Požege, Centrom za razvoj civilnog društva iz Zrenjanina, Edukativnim centrom iz Kruševca, Timočkim omladinskim centrom iz Zaječara, ’’Proaktivom” iz Niša i UG ’’Evrokontakt’’ iz Kruševca. Projekat finansira Evropska unija kroz Program podsticaja civilnog društva.