AKCIJA SUZBIJANJA ODRASLIH FORMI KOMARACA SPROVEŠĆE SE 21 -22.07

Gradska uprava grada Kruševca obaveštava građane grada Kruševca da će 21. i 22. jula 2022.
godine, u terminu od 17 i 30 do 24 časa, preduzeće Racom 92 d.o.o. iz Beograda, sprovesti
akciju suzbijanja odraslih formi komaraca sa zemlje vozilima sa aparatima za ULV tretiranje
na javnim zelenim površinama ( parkovske površine, igrališta, skverovi, šetališta i dr.) na
teritoriji grada Kruševca. Apelujemo na sugrađane da ekipama dozvole nesmetan rad. Ukoliko primete naše vozilo koje stvara određene količine magle, neophodno je da se blagovremeno sklone sa lokacije.
Takođe se apeluje na pčelare da preduzmu potrebne mere da zašite ili izmeste svoje košnice.
U slucaju nepovoljnih vremenskih prilika tretman se odlaze za prvi naredni dan kada vremenski
uslovi pogoduju za izvodjenje tretmana.