3. REDOVNA SEDNICA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Na danas održanoj 3. redovnoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kruševca u 2022. godini, kome je predsedavao zamenik gradonačelnika Aleksandar Jovanović, doneti su sledeći zaključci:

 1. Usvaja se izveštaj o realizaciji aktivnosti i preduzetim merama sa 2. redovne i 1. vanredne sednice Gradskog štaba za vanredne situacije, sa predlogom planiranja sredstava za planove i radove u budžetu za 2023.godinu;
 2. Usvaja se izveštaj o stanju spremnosti za predstojeći zimski period 2022/2023.godine, od strane upravljača puta JP „ Za urbanizam i projektovanje“ Kruševac i Odeljenja za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Kruševca. Sastavni delovi izveštaja su i zapisnici sa održanih smotri spremnosti subjekata JKP „Kruševac“ i „Kruševac puta“ AD;
 3. Usvaja se izveštaj Centra za socijalni rad Kruševac o mogućnosti pružanja pomoći socijalno-ugroženom stanovništvu u zimskom periodu;
 4. Usvaja se izveštaj Crvenog krsta Kruševac u pogledu humanitarnog rada i mogućnost pružanja pomoći ugroženom stanovništvu u zimskom periodu;
 5. Usvaja se izveštaj JKP „Gradska Toplana“ u pogledu spremnosti za grejnu sezonu 2022/2023;
 6. Usvaja se izveštaj JKP „Vodovod-Kruševac“ o spremnosti vodosnabdevanja građana u zimskoj sezoni;
 7. Usvaja se izveštaj Službe mesnih zajednica o spremnosti i pripremama za predstojeći zimski period;
 8. Usvaja se izveštaj o stanju i spremnosti voznog parka i zimskog reda vožnje Jugoprevoza AD Kruševac;
 9. Prihvata se izveštaj o stanju i spremnosti materijalo tehničkih sredstava i ljudstva EPS Distribucije AD Kruševac i EMS-a;
 10. Nalaže se Službi mesnih zajednica da u predstojećem zimskom periodu neposredno sarađuje sa svim nadležnim službama u gradu, da sekretari MZ uz pomoć Centra za socijalni rad, Crvenog krsta i Doma zdravlja, nastave sa ažuriranjem spiskova potencionalnih ugroženih, posebno staračkih samačkih domaćinstva i iste dostavi   svim nadležnim službama;
 11. Obavezuju se sve službe iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite na gradskom nivou,  da nastave sa ažuririranjm spisakova beskućnika i  preduzmu sve preventivne mere oko njihovog privremenog zbrinjavanja, posebno tokom ledenih dana;
 12. Obavezuju se sve javne službe koje imaju dežurne ekipe za hitne intervencije da raspored dežurstva sa kontakt telefonima dežurnih službi dostave u pisanom obliku sa jasnom procedurom javljanja i  međusobno kontaktiraju usled vanrednog događaja. Izveštaje o  vanrednom događaju dostavljati u pisanom i elektronskom obliku nadležnim službama.
 13. Usvaja se izveštaj ZZJZ Kruševac o trenutnoj epidemiološkoj situaciji na teritoriji grada Kruševca;
 14. Usvaja se izveštaj KOVID bolnice o trenutnoj epidemiološkoj situaciji na teritoriji grada Kruševca;
 15. Prihvata se izveštaj o analizi stanja zaštite biljaka i životinja od bolesti na teritoriji grada Kruševca ( Republičke veterinarske inspekcije i Republičke poljoprivredne inspekcije).