REKONSTRUKCIJA ULICE NIKOLE TESLE U ĆIĆEVCU

Rekonstrukcija ulice Nikole Tesle u Ćićevcu jedan je od značajnijih infrastrukturnih projekata koji Opština Ćićevac trenutno realizuje u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede.

Nakon potpisivanja ugovora sa izvođačem radova GP „Zoran R“ iz Donje Mutnice, sa kojim je lokalna samouprava i ranije sarađivala u okviru projekata izgradnje putne infrastrukture na području Opštine Ćićevac, u toku su radovi koji obuhvataju rekonstrukciju i asfaltiranje putnog pravca, koji dužinom od 2,8 km vodi od glavne Karađorđeve ulice u Ćićevcu do najviše zone naselja koja obuhvata lovnu površinu, prostor fazanerije i objekat Lovačkog udruženja „Hajduk Veljko“, objekte farme „Spasić“ i brojne poljoprivredne parcele, kao i veliki broj domaćinstava, zbog čega je revitalizacija ovog dela lokalne putne mreže od izuzetne važnosti za sve meštane Ćićevca.

Zahvaljujući lepom vremenu, svi planirani radovi u okviru prve faze teku prema utvrđenoj dinamici, a mašine su svakodnevno na terenu .U ovom trenutku, u  najvišem delu ulice Nikole Tesle asfaltirano je preko 2 kilometra, što je oko 60% obavljenih radova u okviru pomenutog projekta.

Aktivnosti koje su sprovedene u okviru prve etape, obuhvatile su raščišćavanje terena, postavljanje kišne kanalizacije, proširenje postojećeg puta, nasipanje i ravnanje kolovoza, kao i asfaltiranje uz minimalnu širinu kolovoza od 5 metara, a u skladu sa projektom. Inače, ova putna deonica jedna je od najdužih u opštini, pa je i frekvencija saobraćaja velika.

Ukupna vrednost projekta rekonstrukcije ulice Nikole Tesle iznosi 23.643.780,00 dinara. Za ovu investiciju Ministarstvo poljoprivrede obezbedilo je 20 miliona dinara, dok je preostali iznos sredstava učešće lokalne samouprave u Ćićevcu.