12. SEDNICA STRUČNO-OPERATIVNOG TIMA ZA POPLAVE, ZAŠTITU I SPASAVANJE

Na osnovu člana 28. Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Kruševca („Službeni list grada Kruševca“ br.15/20) i člana 19 Poslovnika o radu Gradskog štaba za vanredne situacije Kruševac, danas je održana 12.sednica SOT-a. Sednicu je otvorila Komandant Štaba Jasmina Palurović i zatražila izveštaj o trenutnoj situaciji na terenu.

JKP Kruševac: Koševi su i dalje najviše pogođeni poplavama. Sa Behtelom su juče intervenisali prvo na otvaranju a kasnije kako se Z. Morava izlivala, na zatvaranju kanala u cilju zaštite domaćinstava. Poplavni talas nije prešao  granicu bedema. Džakovi sa peskom su raspoređeni na kritičnim mestima a trenutno je na raspolaganju još oko 200, ukoliko se ukaže potreba. Svakodnevno se iznose kontejneri sa smećem, a i meštanima je omogućeno da sami odvoze otpad na deponiju uz asistenciju JKP. Danas se uklanja plastika i kabasti otpad sa saobraćajnica.  Počelo je pranje javnih površina. Potrebna mehanizacija (skipovi, kamion i pikamer ) su još uvek u Koševima i u saradnji sa inspekcijskom službom se određuju prioriteti.

JKP Vodovod: Vodostaj na Rasini je opao za 1,5m. Očekuje se skora normalizacija vodostaja na akumulaciji jezera Ćelije i reci Rasini. Parametri za akumulaciju jezera Ćelije su sledeći: ispuštanje 70ma dotok je 22m3. Vodosnabdevanje je normalno na celoj teritoriji grada. Trenutna kota je nešto iznad 277m nadmorske visine. JKP Vodovod je sa po jednim skipom u n.m. Koševi, Čitluk, Konjuh i Bela Voda. Aleksandrovcu šalju vodu, a za sredu stiže uzorak od strane ZZJZ. Područje u okolini reke  Rasine usled ispuštanja veće količine vode iz jezera Ćelije nije pretrpelo veće štete, kao ni stambeni objekti.

Sektor za vanredne situacije MUP-a RS: Najkritičnije je trenutno u delu n.m. Đunis gde se izlila voda, dežurne ekipe su bile i još uvek su na terenu. Trend opadanja Južne Morave u Đunisu očekuje se večeras. Tamo su stigli rezervoari sa pijaćom vodom, džakovi sa peskom i prokopani su kanali u cilju zaštite stanovništva i njihove imovine. Prioriteti su crpljenje vode u Koševima i Đunisu.

Odeljenje za poslove odbrane i vanredne situacije GU Kruševac: pumpa visokog pritiska JVP SRBIJAVODE je upućena u industrijsku zonu na Jasičkom putu. U narednom periodu moramo napraviti evidenciju kritičnih tački na vodotokovima, objektima  i javnoj strukturi koje su nam se sada pojavile i jasno su uočene. Uz nadležne stručne službe i meštane odrediti novi predlog odvođenja voda iz okruženja na novoj trasi autoputa uz prihvatanje i saglasnost Koridora Srbije. Služba MZ treba da prikupi podatke i napravi spiskove plavljenih domaćinstava, poljoprivrede, a uz pomoć Privredne komore Kruševac i privrednih subjekata. U cilju preduzimanja sanitarnih i zdravstvenih mera na otklanjanju posledica nevremena  biće angažovani  Doma zdravlja i JU Veterinarska stanica Kruševac. JKP Vodovod Kruševac uz spoljnu kontrolu ZZJZ Kruševac pratiće stanje vodosnabdevanja na centralnom i mesnim vodovodima.

PU Kruševac MUP -a RS: Svi putevi na teritoriji grada su prohodni osim državnog puta II reda, br. 215 na deonici Kaonik- Đunis, koji je u prekidu u n.m. Đunis. Svi državni organi biće uključeni u otklanjanju posledica nevremena, štiteći javni interes, živote, zdravlje i imovinu ljudi. Nadležne službe će od sutra regulisati oštećenja na komunalnoj i saobraćajnoj infrastrukturi u ulici Dušanovoj. Zbog predstojećeg polaganja mature potrebno je u zonama škole obići saobraćajnu infrastrukturu.

Elektrodistribucija Kruševac: Stanje sa trafostanicom u n.m. Koševi je redovno ali se pojavila opasnost od klizišta u V. Šiljegovcu i Ribarskoj reci, koja mogu ugroziti postojeće ekektrične stubove.

Odeljenje za inspekcijske poslove: Bankine na saobraćajnicama su u velikoj meri oštećene. Potrebno je naložiti upravljaču puteva da postavi saobraćajnu signalizaciju iz razloga bezbednosti saobraćaja. Postoji oštećenje u n.m. Štitare uzrokovano klizištem. Spiskove kritičnih saobraćajnica dostaviće PU Kruševac.

Načelnik GU Kruševac: Nadležne  službe su formirale ekipe sa predstavnicima JP Direkcije za urbanizam i projektovanje, inspekcije i komunalne milicije, koje će sagledati uslove za privremenu sanaciju klizišta u Štitaru i drugim lokacijam – kamenim nabačajem ili drugim lomljenim materijalom.

Odeljenje komunalne milicije: Ekipe su 24časa na terenu. Evidentiraju se nastali problemi i prati se situacija.

JKP Toplana: Ekipa se trenutno nalazi u n.m. Pepeljevac i tamo radi na sanaciji posledica nevremena.

Komandant štaba za VS: Nalaže se svim javnim preduzećima da sačini izveštaj o angažovanju svoje mehanizacije i resursa. Služba MZ da obavesti predsednike i sekretare MZ da popune formulare koji su im dostavljeni o pretrpelim posledicama usled poplava. Na osnovu toga  utvrdiće se prioriteti u otklanjanju posledica.