POSTAVLJENI RECIKLAŽNI KONTEJNERI OKO ŠKOLA /video