DUALNO OBRAZOVANJE U KRUŠEVAČKIM ŠKOLAMA /video

U Regionalnoj privrednoj komori Rasinskog okruga nastavljene su aktivnosti na uvođenju modela dualnog obrazovanja u obrazovni sistem Srbije, u saradnji sa Školskom upravom Kruševac i Prvom Tehničkom Školom Kruševac, a sve u cilju obezbeđivanja kadrova koji odgovaraju potrebama privrede.

 

Tim povodom, održan je sastanak u PKS RPK Kruševac a tema sastanka bile su konusltacije sa privrednicima  u vezi planom upisa za školsku 2019/2020 godinu, kao i školovanje kadrova  po daulnom prinicipu – obrazovni profili Prve Tehničke škole Kruševac (profili: Tehničar mehatronike i drugi profili).

 

Školovanje kadrova po dualnom principu omogućava da privreda dobije kvalitetne kadrove, budući da se edukacija učenika obavlja u školama i u kompanija. Privrednici na ovaj način rešavaju problem stručnih  kadrova po svojoj meri,  i dobijaju  mogućnost da prate rad i razvoj učenika u svom radnom prostoru, da sami oblikuju i usavršavaju svoje buduće stručnjake.