CRVENI KRST KRUŠEVAC – POMOĆ POPLAVLJENIM DOMAĆINSTVIMA U ĐUNISU