IZVEŠTAJ ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Južna Morava, Mojsinje, vodostaj je359 cm – blaga stagnacija. Put Kruševac-Niš od juče je prohodan, a na snazi je redovna odbrana od poplava. 25 domaćinstava i 27 ljudi nije više ugroženo. Na terenu su stalno prisutne Saobraćajna policija i komunalne službe. JKP Vodovod dostavlja 2 mobilne cisterne pijaće vode, ED Kruševac i zdravstvena sluzba vrše nadzor na terenu. Danas je ZJZZ vršio dezinfekciju i deratizaciju plavljenog područja, Crveni Krst je delio sredstva za higijenu i ogrevno drvo za plavljene. Na Zapadnoj Moravi, Jasika, vodostaj je 87 cm. Očekuje se stagnacija i dalje. Reka Rasina, Ravni, vodostaj je 119 cm, stagnacija; iz akumulacije Ćelije ispusta se 13 m3/s , a ulazi 14 m3. Vodosnabdevanje stabilno. Po povlačenju vode sa plavljenog poljoprivrednog zemljišta (150ha), sagledaće se moguća šteta.