30.000 MLADIH GODIŠNJE NAPUSTI SRBIJU

Udeo starih od preko 65 godina u Srbiji već prelazi 20 procenata ukupnog broja stanovnika. Prošle godine je rođeno 64.000 beba, a 101.675 lica je umrlo. Srbija je trenutno treća na listi evropskih zemalja, kada je reč o prosečnoj starosti stanovništva, sa prosekom od 43,1 godine.

 

Srbija je trebalo ranije da donese mere populacione politike ali ni te mere nisu dovoljne i usmerene su pretežno na finansijsku podršku za treće i četvrto dete, smatra Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Ona kaže da nije optimista u pogledu načina na koji će naša država odgovoriti izazovima demografskog starenja, uz naglasak da se radi o fenomenu širih razmera, koji zahvata ceo evropski kontinent. “Hoću da kažem da nisam optimista, jer bi trebalo bolje da upravljamo migracijama. Jer, nama svake godine oko 30.000 mladih odlazi iz zemlje. To su mahom žene u fertilnom period”, objašnjava Brankica Janković za N1. Prema njenim rečima, Srbija nema afirmativnu meru koja se tiče bolovanja radi nege deteta i takozvanog porodiljskog odsustva za očeve, a to bi, smatra, doprinelo jednoj drugačijoj ulozi očeva i razbijanju rodnih uloga koje jako opterećuju i žene i muškarce, jer su, kako kaže, i jedni i drugi pod velikim teretom rodnih uloga da li će zadovoljiti očekivanja. “Ne verujem da će to biti mera populacione politike, ali će uticati na drugačije odnose u porodici, imamo problema veoma izraženih i strukturalnih, uostalom svedoci smo svakodnevnog nasilja”, istakla je Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.