ZZJZ KRUŠEVAC SPROVODI SVE MERE PREVENCIJE

U Rasinskom okrugu nema registrovanih lica obololih od Koronavirusa.  Zavod za javno zdravlje Kruševac u saradnji sa Institutom Batut i po preporukama Ministarstsva zdravlja sprovodi sve mere zaštite i prevencije od Korona virusa.

 

Sve medicinske službe su trenutno opremljenje sa dovoljnim brojem maski, lekova i ostalog neophodnog materijala. Prema razvoju epidemiološke situacije a u slučaju potrebe izvršiće se dodatna nabavka medicinske opreme i lekova saopŠtio je nedavno štab za vanredne situacije. Štab je nalažio zdravstvenim ustanovama  i RFZO da vrše pravovremenu razmenu informacija, usklađuju postupke sa trenutnom situacijom i obaveštenjima koja dobijaju od nadležnih državnih organa.  Obavezuje se ZZJZ Кruševac da pravovremeno dostavlja informacija o epidemiološkoj situaciji sa posebnim osvrtom na korona virus, Gradskom štabu za vanredne situacije i državnim insitucijama. ZZJZ Кruševac će putem medija  blagovremeno obaveštavati  građane Кruševca. Preporučuje se da Stručno operativni tim za zaštitu od epidemija preko nadležnih službi utvrdi plan deratizacije i pristupi aktivnostima za njenu buduću realizaciju. U Rasinskom okrugu nema registrovanih lica obolih od Korone.

 

Zavod za javno zdravlje Kruševac u sadaradnji sa Institutom Batut i po preporukama Ministarstsva zdravlja sprovodi sve mere zaštite i prevencije od Korona virusa.