BIĆE URAĐENI PROJEKTI ZA SANACIJE KLIZIŠTA

Za klizišta u Sebečevcu i Zdravinju biće urađena tehnička kontrola idejnih projekata, radi ubrzavanja postupka pribavljanja građevinske dozvole. Odeljenje za urbanizam sprovešće sve potrebne aktivnosti bez odlaganja do donošenja rešenja o građevinskoj dozvoli, u cilju ispunjavanja svih uslova koje Кancelarija za javne ulaganja postavlja lokalnoj samoupravi radi dodele sredstava za sanaciju klizišta.  Za potrebe izrade projektne dokumentacije, zahtevati od mesnih zajednica pomoć u terenskim radnjama – prikupljanje saglasnosti vlasnika katastarskih parcela koje su obuhvaćene radovima na sanaciji klizišta, kao i radovima na sprovođenju mera zaštite od poplava po predlogu za LOP 2020.

 

Štab za vanredne situacije  prihvatio  je predlog Operativnog plana sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara na otvorenom prostoru i šumskih požara na područiju grada Кruševca u 2020. godini i da se sa predloženim dopunama uputi Gradskom štabu za vanredne situacije na usvajanje.