ZAVRŠNI ISPIT ZA OSMAKE OD 21. DO 23. JUNA

Školska godina zvanično je završena 6. juna, do kad su nastavnici u osnovnim i srednjim školama đacima predočili predloge zaključnih ocena. Učenici koji žele da poprave ocenu to će moći da urade do sledećeg utorka, 20. juna. Od 21. do 23. juna osmaci će polagati završni ispit.

Osmi razred, na teritoriji našeg grada, ove godine je završilo 1.953 učenika. Iako je doneta odluka da se školska godina za sve đake, ne samo osmake, već sve osnovce i srednjoškolce, završi 6. juna, mala matura odžaće se kada je i najavljeno od 21. do 23. juna. Podsećamo, probni završni ispit osnovci su polagali u drugoj polovini marta i tada nisu ostvarili baš očekivano dobre rezultate, naročito na testu iz mternjeg jezika.

Ove godine dve novine čekaju buduće srednjoškolce. Prva je ta da će učenici osmog razreda umesto kombinovanog testa na maloj maturi polagati jedan od pet predmeta koji su do sada bili u sastavu tog testa. To znači da su đaci sami birali da li će kao treći test polagati istoriju, biologiju, geografiju, fiziku ili hemiju. Najviše njih se opredelilo za test iz biologije. A druga novina je da je uveden i novi sistem bodovanja – testovi iz srpskog jezika i matematike nose po 14 poena, dok test iz premeta koji đak izabere nosi 12 poena. Ostalo je još jako malo vremena i sigurno je su budući srednjoškolci u jeku priprema za polaganje.

Ovogodišnji upis prvaka završen je 31. maja, a roditelji su imali pravo da  decu upišu u školu koju žele, mada struka smatra da bi trebalo da se taj izbor usklađuje sa mestom stanovanja, odnosno da se dete upisuje u onu školu koja mu je najbliža, kojoj teritorijalno pripada, što je vrlo značajno zbog ravnomerne raspoređenosti, ali i za sam razvoj i osamostaljivanje dece. To znači da deca koja pohađaju školu po mestu stanovanja, u istu odlaze sa svojim drugarima, umesto da ih roditelji svakodnevno odvoze i dovoze iz škole.