ZATVORI SU PREPUNI, UKUPNO 10.807 ZATVORENIKA

Statistika Saveta Evrope o stanju u evropski zatvorima za period do kraja januara 2018. godine govori da je ukupan broj zatvorenika u Srbiji u januaru 2018. godine bio 10.807, što je gotovo identično sa 2016. godinom kada je u zatvorima u Srbiji bilo 10.672 ljudi.

 

U Srbiji stopa zatvorske populacije iznosi 154,4 na 100.000 stanovnika i primetno je veća od evropskog proseka od 102,5, navode u Savetu Evrope. Dodaje se da je u poređenju sa 2016. godinom, stopa zatvorske populacije na 100.000 stanovnika povećana je za 2,3 posto (sa 150,8 na 154,4), što, prema oceni Saveta Evrope, ukazuje na relativnu stabilnost broja zatvorenika u zatvorima u Srbiji.

 

Kada su u pitanju zemlje sa najvećim brojem zatvorenika u odnosu na broj osoblja u zatvorima, Srbija se u januaru 2018. godine nalazila na drugom mestu, odmah iza Severne Makedonije sa stopom od 2,6, što je znatno niža stopa nego u 2016. godini kada je na jednog zatvorskog službenika u Srbiji dolazilo 4,6 zatvorenika. U najnovijem izveštaju o stanju u evropskim zatvorima, navodi se i da je u srpskim zatvorskim ustanovama stopa smrtnosti na 10.000 zatvorenika značajno opala sa 60,6 u 2015. na 32,4 u 2017. godini. Statistika Saveta Evrope pokazuje da je osam zemalja prijavilo ozbiljan problem prenatrpanosti zatvorskih kapaciteta. Među zemljama koje imaju više od 100 zatvorenika na 100 zatvorskih mesta su Severna Makedonija (122,3), Rumunija (120,5), Francuska (116,3), Italija (115,0), Republika Moldavija (113,4) kao i Srbija (109,2), Portugalija (105,9) i Češke Republike (105.6).

 

Izvor: rts.rs