ZAŠTITA I OČUVANJE JEZERA ĆELIJE /video

Grad Kruševac i opštine Brus, Blace i Aleksandrovac  potpisale su memorandum kojim je predviđeno da lokalne samouprave potpisnice nastoje  da se obezbedi zaštita i uspostavi održivo korišćenje akumulacije Ćelije i uz poštovanje principa integralnog upravljanja vodnim resursima, istraže mogućnosti uspostavljanja dugoročne saradnje u vezi održivog upravljanja akumulacijom Ćelije i uspostavljanjem okvira za prečišćavanje otpadnih voda u reonu akumulacije.

 

Načelnik Rasinskog upravnog okruga Branislav Vesić podsetio je da je na sednici okruga koja je bila posvećena zaštiti životne sredine i formirano koordinaciono telo za zaštitu životne sredine kao i radna grupa za upravljanje  otpadom . O važnosti projekta govorila je Dobrila Kujundžić iz Republičke direkcije za vode koja je istakla da je ovaj projekat veoma važan za opštine Brus i Blace, te da se kao takav našao na listi prioriteta upravo zbog zaštite  akumalicije jezera Ćelije.

 

Projekat „Podrška lokalnim samoupravama na putu pridruživanja EU – druga faza“, finansira Vlada Švedske, a sprovode Stalna konferencija gradova i opština, kao i Švedska asocijacija regiona i opština.