VODOSTAJ NA KRUŠEVAČKIM REKAMA JE U PADU

Izveštaj Štaba za vanredne situacije za 02.04.2018.godine: Vodostaj Južne Morave, na mernoj stanici Mojsinje, je u padu, trenutno je na koti 362 cm i na snazi je redovna odbrana od poplava. Državni put II A reda br.215, Kruševac – Đunis – Deligrad je prohodan, saobraćaj se odvija nesmetano nakon povlačenja vode sa kolovoza. U naseljenom mestu Đunis voda se povlači iz poplavljenih dvorišta, kuća i pomoćnih objekata u najnižem delu naselja, kao i poljoprivrednih površina u nebranjenom delu priobalja. Na dve lokacije u naselju Đunis postavljena su 2 rezervoara od po 1.000 litara sa pijaćom vodom za snabdevanje stanovnika, odnosno domaćinstava čija su dvorišta i bunari bili poplavljeni prethodnih dana. JKP Kruševac po potrebi dostavlja tehničku vodu. Sve nadležne službe grada Kruševca prate stanje na terenu.
Zapadna Morava, na mernoj stanici Jasika, je u blagom padu, vodostaj je na koti 107 cm, promena za 24 sata je – 9cm i u granicama je redovne odbrane od poplava.

Reka Rasina, na mernoj stanici Ravni, je u padu, vodostaj je na koti 140 cm, promena za 24 sata je -2 cm.

Vodosnabdevanje je stabilno.