VEĆI IZNOS „PDV-a ZA BEBE“ KOJI SE REFUNDIRA

Poreska uprava Srbije saopštila je da je 01. februara 2019. godine povećan iznos PDV-a koji se refundira za kupljenu hranu i opremu za bebe, kao i limiti koji se odnose na neto prihod i ukupnu imovinu roditelja odnosno staratelja. Zahtevi za refundaciju PDV-a mogu se podneti od 1. do 18. februara 2019. nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave, a u roku od 30 dana biće izdato rešenje kojim se utvrđuje pravo na refundaciju PDV-a ili rešenje kojim se zahtev odbija.

 

Izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost propisano je da se pravo na refundaciju PDV-a može ostvariti do 78.825 dinara za bebu starosti do dve godine, i to u prvoj godini starosti do 45.043 dinara, a u drugoj do 33.782 dinara. Pravo na refundaciju PDV-a za hranu i opremu za bebe može da ostvari roditelj odnosno staratelj ukoliko je njegov ukupan neto prihod u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju manji od 1.081.036 dinara, a ukupna imovina na koju plaća porez na imovinu manja od  26.350.256 dinara.