USVOJENA NOVA STRATEGIJA REFORME JAVNE UPRAVE

Vlada Republike Srbije usvojila je na jučerašnjoj sednici novu Strategiju Reforme javne uprave (RJU) za naredni desetogodišnji period.

Strategija prvi put uvodi krovnu politiku pruzanja usluga, kako bi se nastavio i unapredio trend razvoja korisnički orijentisanih usluga i uvođenja standarda i kvaliteta u pružanje usluga građanima i privredi.

Vizija Strategije reforme javne uprave je UPRAVA PO MERI SVIH NAS. To je uprava po meri građana i privrede, efikasna, odgovorna i transparetna koja pruza kvalitetne i lako dostupne usluge, uprava po meri državnih službenika, depolitizovana, profesionalna i delotvorna i uprava koja je nosilac promena i reformi, kao i punopravnog clanstva naše zemlje u EU.

Strategija RJU je krovni dokument koji obuhvata tri akciona plana – upravljanje ljudskim resursima, pružanje usluga i odgovornost i transparentnost i tri programa u oblasti planiranja i kooridinacije javnih politika, upravljanja javnim finansijama i reformi sistema lokalne samouprave, kroz koje EU prati naredak Srbije u procesu evropskih integracija.

Strategija RJU za period 2021-2030. godine sa Akcionim planom za period 2021-2025. godine izrađena je na osnovu evaluacije prethodnog strateškog dokumenta i uz sveobuhvatne konsultacije predstavnika državnih organa, nezvaisnih državnih organa, udruženja građana i Privredne komore Srbije, kao i uz učešće predstavnika Delegacije EU u Srbiji i predstavnika SIGMA/OEBS.