USPEŠNO ZAVRŠEN PROJEKAT KANCELARIJE ZA MLADE VRNJAČKE BANJE

Ministarstvo turizma i omladine i opština Vrnjačka Banja finansirali su program stručnog osposobljavanja mladih koji predstavlja kontinuiranu programsku aktivnost za sticanje znanja, veština i kompetencija za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka mladih nezaposlenih bez radnog iskustva. Projekat predstavlja edukaciju mladih za različita zanimanja i za samostalno obavljanje posla sa ciljem da kod mladih probudi preduzetnički duh. Kroz ovaj program edukovalo se 36 mladih koji su završili stručne kurseve i stekli licencirane sertifikate. Program je trajao 4 meseca i za to vreme kandidati su prošli određene sektore gde su se stručno usavršavali za dalji rad.

Realizacija ovog projekta podstiče mlade na samozapošljavanje i uspešnost u poslovanju kroz primenu novostečenih znanja u privatnom sektoru kao i u pokretanju sopstvenog biznisa. Ciljna grupa u okviru projekta su mladi od 18 do 30 godina. Glavni cilj ovog projekta je da zajedničkim snagama pomognemo mladima da kroz edukacije i dodatna znanja povećaju svoju kvalifikovanost i da im olakšamo zapošljavanje kod privatnog poslodavca, zaključili su koordinatori programa prilikom dodele sertifikata u Vrnjačkoj Banji.