ULOGA UPRAVNIKA I LOKALNE ZAJEDNICE U PROGRAMU ENERGETSKE SANACIJE

Privredna komora Srbije, u saradnji sa USAID Srbija, organizuje besplatne obuke „Uloga upravnika i lokalne zajednice u programu energetske sanacije stambenih zgrada“ u okviru projekta „Bolja energija“, a koja su namenjene organizatorima profesionalnog upravljanja, upravnicima više stambenih zgrada, opštinskim energetskim menadžerima i službenicima lokalnih samouprava, zaduženim za stambena pitanja.

PKS tokom cele godine organizuje veliki broj obuka iz različitih oblasti, a jedna od tih je i obuka za ovlašćene posrednike i zastupnike u osiguranju koji su u obavezi da se profesionalno usavršavaju najmanje 15 časova u kalendarskoj godini. Ovom prilikom pozvani su svi posrednici i zastupnici u osiguranju koji nisu obnovili licencu da se prijave na online obuke i vebinare koji su dostupni u kalendaru seminara PKS.