14. SEDNICA STRUČNO-OPERATIVNOG TIMA ZA POPLAVE, ZAŠTITU I SPASAVANJE

Usled jake vremenske nepogode koja je intezivno pogodila deo teritorije gradskog naselja Kruševac u periodu od 18:15 do 18:48 časova sa padavinama od 47 litara po metru kvadratnom i udarima olujnog vetra jačine 30 metara u sekundi (oko 108 km po času) praćenih jakom kišom i gradom veličine lešnika u trajanju od 8 minuta. Radarski centar Kruševac je dejstvovao sa 126  protivgradnih raketa koje su ispaljene sa 31 protivgradne stanice.

Zamenik gradonačelnika je posle prikupljanja informacija sa terena i obilaska kritičnih tačaka sazvao i održao 14. sednicu SOT-a u proširenom sastavu sa početkom u 22 časova.

Tokom nevremena i posle njega došlo je do štete na objektima, pokretnoj imovini i plavljenju. Do sada je evidentirana i prijavljena šteta na objektima javne namene: objekti SC Kruševac, UKC Niš bolnica u Kruševcu, zabavni park Šarengrad, vrtić Zvončić PU „Nata Veljković“, područno odeljenje OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ u Velikom Golovodu, kao i na objektima za kolektivo stanovanje u Sinđelićevoj ulici, naselje Kolonija, Dušanova ulica, trg Despota Stefana i zgrade u Rasadniku.

Voda je direkno došla do 9 domaćinstava, uskled olujnog vetra prijavljeno je 37 drvoloma, šteta je pričinjena do sada na 6 vozila.

Tokom i po prestanku vremenske nepogode nadležne službe su intervenisale na uklanjanju 37 drvoloma  (JKP Kruševac i VSJ Kruševac), 19 crpljenja vode (JKP Vodovod i VSJ Kruševac), jedan požar u naseljenom mestu Lovci usled udara groma. Vodotokovi prvog i drugog reda stabilni, akumulacija Ćelije takođe.

Policijska uprava Kruševac je vršila regulaciju saobraćaja i obezbeđivanje kritičnih lokacija. Gradske službe i  (Odeljenje za poslove odbrane i vandredne situacije,komunalne milicije i komunalne ispekcije)  starali su se o funcionisanju javnih službi i održavanja komunalnog reda  Nakon isprljenje diskusije zamenik gradonačelnika, kao zamenik komandanta GŠVS predložio  je sledeće zaključke, koji su jednoglasno usvojeni:

 

  1. Sve državne i komunalne službe da nastave uklanjanje posledice vremenske nepogode;
  2. Nastaviti sa čuvanjem ljudskih života i imovine građana;
  3. Dežurne službe tokom noći pored vandrednih da obavljaju i redovne poslove;
  4. Obavestiti rukovodioce, posebno javnih objekta koji su oštećeni ili bili pod udarom nepogode da izvše pregled i dostave izveštaj.