UKIDA SE UPOTREBA PEČATA !!!

Vlada Srbije usvojila je predlog izmena Zakona o privrednim društvima, kojim se ukida obavezna upotreba pečata u poslovanju privrede.

 

Izmenama se propisuje da se privrednom društvu ne može uvesti obavezna upotreba pečata u poslovnim pismima i drugim dokumentima. Početkom primene zakona, prestaju da važe i odredbe koje pravna lica obavezuju na upotrebu pečata i u 12 drugih zakona.

 

„Ovom odlukom Vlade Srbije otklanja se još jedan nepotreban administrativni teret za pravna lica, što će značajno uticati na unapredjenje privrednog ambijenta, poboljšanje pozicije Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja (Doing Business) i što je najvažnije, na promenu svesti kod privrednika, ali i opšte slike Srbije u svetu“, navodi se u saopštenju posle sednice Vlade Srbije. Vlada je ocenila da će tom odlukom; pravna lica postepeno moći da predju na elektronsko poslovanje koristeći elektronska dokumenta i potpise, elekronsku razmenu podataka, kao i elektronski arhivirana dokumenta.