U RPK KRUŠEVAC REALIZOVANA OBUKA ZA BANKARE /video

Regionalna privredna komora Kruševac je realizovala obuku „Banka kao prodajni put osiguravajućih usluga“, u okviru kontinuiranog usavršavanja ovlašćenih zastupnika, odnosno ovlašćenih posrednika (zastupnika i posrednika) u osiguranju.