U RPK KRUŠEVAC PREDSTAVLJENA INNO-VERSE PLATFORMA

U RPK Kruševac privrednicima Rasinskog okruga, predstavncima ustanova, preduzeća ali i obrazovnih ustanova predstavljena je INNO-VERSE najsavremenija business-to-business platforma, zasnovana na vestackoj inteligenciji.

Platforma je predstavljena u vidu novog digitalnog servisa Privredne komore Srbije za podršku kompanijama u unapređenju poslovanja korišćenjem najsavremenije tehnologije.

Poseban kvalitet inno-verse platforme su mogućnosti za povezivanje sa partnerima, timovima, ekspertima, korisnicima iz korporativnog sektora, ali i iz akademske, naučno istraživačke i inovativne zajednice kojoj se otvara prostor da kroz inovacione centre plasira i razvija svoje ideje i proizvode u funkciji efikasnijeg poslovanja i boljeg tržišnog pozicioniranja.