U KRUŠEVCU ODRŽANA INFORMATIVNA KAMPANJA KOJA JE NAMENJENA ROMSKOJ ZAJEDNICI

Kruševačka Gradska uprava bila je domaćin održavanja informativne kampanje namenjene romskoj zajednici, za lica koja ne poseduju lična dokumenta.

U svetu danas milioni ljudi nemaju državljanstvo i smatraju se apatridima. U Srbiji se sa problemom neposedovanja ličnih dokumenata uglavnom susreću pripadnici romske nacionalne manjine. Ranije istraživanje UNHCR-a „Lica u riziku od apatridije, pregled trenutne situacije i načini za prevazilaženje problema” pokazalo je da u neformalnim naseljima žive lica koja nisu upisana u matične knjige rođenih zatim ona koja nemaju državljanstvo Srbije i lica koja nemaju ličnu kartu.

Kampanji su prisustvovali predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Ministarstva zdravlja, službe Zaštitnika građana i službe za pravnu zaštitu izbeglica. Republika Srbija postigla je značajne uspehe na ovom polju u prethodnoj deceniji, pre svega zahvaljujući koordinisanom radu i zajedničkim naporima Vlade Republike Srbije, UNHCR-a i organizacija civilnog društva. Potrebni su dodatni napori kako bi se apatridija iskorenila u skladu sa ciljevima kampanje.