U 2019. GODINI UBIJENO JE 14 ŽENA /video

Od početka godine u Srbiji je ubijeno 14 žena u porodičnom, odnosno partnerskom nasilju. Prošlog petka muškarac je, uprkos zabrani prilaska, bivšu suprugu napao nožem u sred grada, naočigled ljudi na autobuskoj stanici, posle čega je preminula.

 

Kada je reč o meri zabrane prilaska žrtvi, to je preventivna mera koju bi trebalo izricati samo u slučajevima niskog stepena rizika. Ali ako postoji istorijat nasilja, ako se proganja žrtva, ako je nasilnik poznat na lokalu kao opasan, onda se ne može izricati mera koju on očigledno neće poštovati i potrebno je primeniti mere iz Krivičnog zakonika. Partnersko nasilje nije ni privatni ni porodični problem, već je reč o ozbiljnom društvenom problem. Činjenica je da je mali je broj krivičnih prijava, još manji broj krivičnih osuda, a krivični postupci jako dugi, kaznena politika blaga i nema dugoročnih preventivnih rešenja. Pozitivnu stvar u borbi protiv nasilja nad ženama je novi zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji se primenjuje od juna 2017.godine. Ali… Stopa ubistava žena u Srbiji i dalje je veoma visoka. Gostujući u emisiji „Ognjište“ televizije Jefimija, aktivistkinje kruševačkog udruženja žena „Peščanik“ rekle su da je u Kruševcu najviše žena ubijeno u periodu između 2008. i 2011. godine.

 

Upravo da bi omogućile podršku ženama žrtvama porodičnog i partnerskog nasilja, Udruženje „Peščanik“ kroz projekte sprovodi niz aktivnosti na jačanju položaja žena. Nedavno je u okviru akcije “Zagrizi za žene i decu žrtve nasilja u porodici”, tokom homanitarne žurke održane 27. maja tekuće godine, Udruženje žena Peščanik sakupilo je donacije u vrednosti do 94.200 dinara, od čega novčana sredstva čine 36.200,00 dinara, a procenjena vrednost nenovčanih donacija iznosi 58.000,00 dinara. Ovo je bila čertvrta akcija “Zagrizi za žene i decu žrtve nasilja u porodici”; a prva je održana 2016. godine. Najveći broj žena u Srbiji, preko 90% njih, ubijeno je vatrenim oružjem. U “Peščaniku” smatraju da je to posledica toga što je nakon ratnih dešavanja na našem prostoru, u ilegalnom posedu ostao veliki broj komada ovakvog oružja. U kombinaciji sa postratnim sindromom, žena najčešće strada.

 

 

Ove godine se, inače navršilo 10 godina od osnivanja SOS telefona za podršku ženama u situaciji nasilja u porodici u Kruševcu. Servis je posle edukacije organizovane u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom, Udruženje žena Peščanik otvorilo februara 2009., uz podršku tadašnjeg Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku i Grada Kruševca. U međuvremenu, usluge SOS telefona: informativnu, emocionalnu i pravnu podršku, koristilo je najmanje 800 žena. Predstavnice Peščanika imale su i više kontakata sa članicama Komisija za rodnu ravnopravnost u Opštinama Rasinskog okruga. Tokom 2019. inicirale su i sastanak sa predstavnicama Centra za socijalni rad i Opštinskog javnog tužilaštva u Kruševcu. Do sastanaka je i došlo i tokom razgovora o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici strane su se složile da je neohodno da svi pružaoci i pružateljke podrške ženama sa iskustvom nasilja međusobno sarađuju.