U POSLEDNJIH 10 GODINA NIJE BILO OVOLIKO KOMARACA

Ova, 2019. godina “teška” za suzbijanje komaraca jer su hidreometorološki uslovi izuzetno povoljni za njihovu pojavu i razvoj.

 

Da bi se komarci tretirali potrebno je tri dana bude stabilno, da nema vetra i kiše, da temperatura vazduha bude oko 27 stepeni i da se akcija izvodi kada je aktivnost komaraca najveća. Mnogi građani se žale da nije sve urađeno na suzbijanju komaraca, a ako se u ozbir uzmu prethodne godine, ovog proleća i leta imali smo najmanje optimalnih dana za rad na suzbijanju komaraca. Inače, u poslednjih deset godina, u ovom periodu, nije zabeležena ovolika brojnost komaraca.

 

Njihov povećani broj nije registrovan samo u Srbiji, već i u zemljama u okruženju.Brojnost šumskih komaraca opala je krajem juna. Sada u klopkama preovlađuju obični, kućni komarci, koji su vezani uz objekte gde žive ljudi, a ujedno su i prenosioci virusa groznice Zapadnog Nila. Oni će biti i najbrojniji do kraja sezone, upozoravaju nadležni. Na pitanje gde je nađen virus groznice Zapadnog Nila, kažu da je genom virusa groznice Zapadnog Nila utvrđen u tri uzorka u Beogradu, po dva u Šapcu, Subotici, Zrenjaninu i Novom Sadu i u jednom iz Velkog Gradišta, Sombora i Sremske Mitrovice. Naše ekipe u Beogradu odmah su reagovale i tretirale područja gde su zaraženi komarci nađeni. Kontrolnim pregledom uzoraka komaca posle tretmana virus nije otkriven, navode.

 

Praktično, to ne znači da se zaraženi komarci možda ponovo neće pojaviti na tom mestu, kao i da sve zavisti od kretanja ptica koje su rezervoar virusa. Uglavnom su to gavrani i čavke, a vektor odnosno prenosilac na čoveka su komarci. Redovno se prati prisustvo virusa i u skladu sa tim pojačavaju se mere subijanja kako larvi, tako i odraslih formi.