TESTIRANJE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI

Sportski savez grada Kruševca po programu rada za 2018 godinu realizuje projekat „Testiranje motoričkih sposobnosti đaka četvrtog razreda osnovnih škola sa teritorije grada Kruševca“, u 18 kruševačkih osnovnih škola.