„TERENSKI SARADNIK – INOVATIVNA PREVENTIVNA USLUGA“

Asocijacija Duga iz Šapca, u saradnji sa Udruženjem zdravstvenih radnika nacionalne asocijacije Rasinskog okruga, realizuje pilot projekat – uslugu terenskog saradnika na teritoriji Grada Kruševca. Inicijativa je deo Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2, koji finansira Evropska unija, sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj, a podržava Grad Kruševac.

„Terenski saradnik-inovativna preventivna usluga“ predstavlja pomoć koja je fokusirana na ranjive članove društva, pre svega na staračka samačka domaćinstva, romsku populaciju, mlade koji su u riziku, ali i druge kojima je pomoć potrebna. Projekat se sprovodi uz podršku Ministarstva zdravlja, a u Kruševcu uz Udruženje zdravstvenih radnika Rasinskog okruga. Usluga terenskog saradnika sprovodi se na teritoriji Rasinskog okruga i za tri meseca obavljeno je 209 kontakata i pruženo 449 usluga. Uloga terenskog saradnika je da osnaži, da pokuša da promeni perspektivu gledanja na probleme i da zajedno sa korisnikom potraži rešenje. Osnovni cilj je obezbeđivanje socijalne, ekonomske, zdravstvene i psihološke pomoći kroz: psihološku podršku, socijalnu intervenciju, upućivanje kod drugih pružaoca usluga, praćenje kod drugih pružaoca usluga. Realizacija projekta Terenski saradnik trajaće do 10. maja. Najznačajnije kod pružanja usluga terenskog saradnika je medjusektorska saradnja koja je u okviru projektnih aktivnosti bila odlična te je obzirom da je realizacija pilot projekta pri kraju, terenski saradnik zaista neophodan na teritoriji Kruševca i Rasinskog okruga.