SVETSKI DAN CRVENOG KRSTA OBELEŽEN U KRUŠEVCU /VIDEO

Crveni krst Srbije je najstarija humanitarna organizacija u zemlji koja ove godine obeležava 142 godine rada i postojanja. Svoje programe Crveni krst realizuje zahvaljujući angažovanju 750 profesionalaca i 68 hiljada volontera među kojima su i volonteri koji deluju u okviru kruševačkog ogranka.