TESTIRANJE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI ĐAKA – O.Š. „VUK KARADŽIĆ“ / VIDEO

Sportski savez grada Kruševca u saradnji sa partnerima Fitnes klubom “Homosportikus” i Atletskim klubom “Kruševac” u skladu sa programom rada za 2018 godinu realizuje projekat „Testiranje motoričkih sposobnosti đaka četvrtog razreda osnovnih škola sa teritorije grada Kruševca”.
Testiranje motoričkih sposobnosti đaka četvrtog razreda realizovano je u osnovnoj školi “Vuk Karadžić”.