SVETINJE EPARHIJE KRUŠEVAČKE: CRKVA POKROVA PRESVETE BOGORODICE

Crkva Pokrova Presvete Bogorodice u Kruševcu je podignuta kao treća parohijska crkva u Kruševcu,  posle Lazarice i crkve Svetog Georgija, od 2000. do 2007. godine. Na dva izvora lekovite vode kod parunovačkog mosta na reci Rasini, u Kruševcu, narod je dolazio od davnina. Prva bogomolja više izvora podignuta je 1963. godine. Godine 1977. ozidana je malo veća crkva. Po potrebi i iskazanoj želji okolnog stanovništva, godine 1995. doneta je odluka o zidanju nove crkve.

Prva crkvena slava je Pokrov Presvete Bogorodice, 14. oktobra, u spomen na čudesno javljanje Presvete Bogorodice na svečanom bdeniju 911. godine u carigradskoj crkvi Vlaherni, Svetom Andreju jurodivom i njegovom učeniku Epifaniju. Kao druga slava hrama proslavlja se Presveta Bogorodica Živonosni istočnik, u petak Vaskrsne sedmice (pokretan praznik).

Sama Crkva ima dva graditeljska elementa koji se vizuelno i kompoziciono dopunjavaju: crkveni brod i zvonik. Osnova (ili tlocrt) crkvenog broda je trikonhos, odnosno trolist. Po toj osnovi i građevini sa kupolom, koja je iz nje proistekla, crkva pripada moravskom arhitektonskom stilu. Međutim, obrada fasade je moderna. To su jednostavne, ravne, bele površine, bez dekorativnih elemenata i ukrasa. Kupola crkve kao da lebdi na nebu i daje obilje svetlosti. S obzirom da kupola simbolizuje Univerzum, to je značenje saobrazno. Četiri elegantna stuba zvonika, bez ispune, kao i beline koja se nameće oku, daju celoj ovoj graditeljskoj skupini utisak prozračnosti. Ispod platforme su radne prostorije, kancelarije, krstionica i trpezarija.

Projektant-umetnik, Predrag Vertovšek iz Kruševca, je svojim umećem uklopio arhitektonski objekat – crkvu – u realnu okolinu, koja je tako dobila individualni iskaz i karakter, pokazan kroz oblik, funkciju i organizaciju. Osobenosti Crkvi veoma doprinosi mesto na kom je podignuta: pored reke Rasine i iznad svetih voda, na omanjoj zaravni udaljenoj nekoliko desetina metara od rečnog korita, do koje se obala postepeno uspinje. Obala je uređena i omiljeno je šetalište Kruševljana.