SVEČANOST POVODOM PRIMOPREDAJE DUŽNOSTI KOMANDANTA

U kasarni „Car Lazar“ u Kruševcu održana je svečanost povodom primopredaje dužnosti komandanta Rasinske brigade i garnizona Kruševac.

Dosadašnji komandant garnizona Kruševac i Rasinske brigade pukovnik Rade Rnjaković odlazi u zasluženu penziju, a do postavljenja novog komandanta garnizonom će rukovoditi potpukovnik Goran Marković. Svečana primopredaja dužnosti održana je u kasarni „Car Lazar“ dočekom zastave, pozdravom jedinica garnizona Kruševac, himnom Srbije tokom koje su avioni Vojske Srbije nadletali iznad kasarne u znak pozdrava pukovniku Radetu Ranjakoviću. O dosadašnjem komandantu pukovniku Rnjakoviću i njegovoj vojničkoj karijeri, govorio je general major Željko Petrović, komandant komande za obuku.