JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

Grad Kruševac izdvaja značajna sredstva za finaniranje programa i projekata organizacija civilnog društva u različitim oblastima. Prošle godine potpisan je Sporazum sa Razvojnim programom UN, u cilju jačanja partnerstva između lokalne samouprave i organizacija civilnog društva, samim tim i unapređenju položaja određenih kategorija stanovništva i kvalitetu života građana.

Predstavnicima organizacija civilnog društva predstavljene su danas u Gradskoj upravi Kruševac tri prioritetne oblasti koje će kroz javni poziv biti podržane: unapređenje javnog zdravlja stanovništva, briga o osetljivim kategorijama i aktivizam i volonterizam mladih. Organizacije civilnog društva moći će da svojim programima i projektima konkurišu od 11. maja do kada je otvoren javni poziv, a za to vreme biće im pružena savetodavna i mentorska podrška u pripremi projekata.