SOLIDARNA POMOĆ ZA ROĐENJE BEBE – BEZ POREZA

U skladu sa opredeljenjem Vlade za stvaranje uslova za povećanje nataliteta, izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana predlaže se da od poreza bude oslobođena solidarna pomoć do visine prosečne zarade isplaćene u Republici koju zaposleni dobije za rođenje deteta, kažu u Ministrarstvu finansija za Tanjug. 

 

Zakonodavac je prilikom sastavljanja izmena ovog zakona imao u vidu i rešavanje tzv. problematičnih stambenih kredita. Zato predlaže da od poreza budu izuzeti prihodi koje građanin ostvari u slučaju vansudskog poravnanja s bankom za stambeni kredit koji se smatra problematičnim, a u slučaju kada banka izvrši otpis preostalog potraživanja, uz prethodnu obavezu klijenta da izmiri određeni deo duga prema banci.

 

Dopunama ovog zakona se uređuje i način oporezivanja prihoda koje građanin ostvari od pružanja ugostiteljskih usluga u objektu domaće radinosti i u objektu seoskog turističkog domaćinstva.

 

„Uređenje poreskog tretmana ovih prihoda trebalo bi da stvori povoljne uslove oporezivanja kako bi se obveznici stimulisali da legalizuju svoje poslovanje u toj oblasti koje je sada u sivoj zoni“, ističu u Ministarstvu finansija.

 

Poslodavce će obradovati predlog da se izmenama zakona propisuju uslovi o oslobađanju troškova rekreacije zaposlenih (tim bilding) od poreza na zarade.

 

Kada je reč o Izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit privrednih subjekata, predviđa se promena metode obračuna amortizacije, s ciljem da se pojednostavi način obracuna amortizacije koja se priznaje kao rashod u poreskom bilansu obveznika.

 

Veliku novinu predstavlja i predlog da se rashodi po osnovu reklame i propagande u poreskom bilansu priznaju bez ograničenja.

 

Takođe, ukoliko bude usvojen, novi zakon će priznavati troškove za istraživanje i razvoj u uvećanom iznosu, radi motivisanja obveznika da se opredele za ulaganje u istraživanje i razvoj koje bi dovelo do stvaranja inovativnih proizvoda i usluga, a s tim i do razvoja privrede.

 

Zakonski predlog predviđa i priznavanje prava na poreski kredit po osnovu novčanih ulaganja izvršenih u povećanje osnovnog kapitala u tzv. startap društva, kao i pravo na poreski kredit po osnovu poreza na kapitalni dobitak plaćen u drugoj državi.

 

Među stimulativnim poreskim merama za umetnike i ljude koji se bave stvaralaštvom je predlog da se iz poreske osnovice izuzme 80 odsto prihoda koje ostvari nosilac autorskog ili srodnog prava po osnovu naknade za iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava.

 

Kada je reč o vlasnicima patenata, predlaže se oporezivanje dela kapitalnog dobitka koji ostvare otuđenjem prava intelektualne svojine razvijene u Srbiji, odnosno izuzimanje 80 odsto te dobiti iz poreske osnovice.

 

Izvor: rts.rs