SKUPLJA ŠKOLARINA OD JESENI NA PET FAKULTETA

Od oktobra studiranje će biti skuplje na Saobraćajnom fakultetu, koji je povećao školarinu za čak 18.000. Mašinski fakultet je povećao školarinu sa 66.000 na 72.000, Učiteljski sa 99.000 na 102.000, Pravni sa 95.000 na 99.000 i Ekonomski sa 85.272 dinara na 90.218 dinara. Saglasnost da povećaju cene fakultetima je dao Senat Beogradskog univerziteta.

 

Prorektor za nastavu prof. dr Petar Bulat naveo je da su cene minimalno korigovane.”Troškovi fakulteta rastu, a školarine su iz godine u godinu na istom nivou”, rekao je prof. Bulat. “Samo je struja za fakultete poskupela 27 odsto”. Dekani fakulteta koji su podigli cenu školarine to obrazlažu povećanjem troškova i navode da školarine uglavnom nisu podizali nekoliko godina. Tako dekan Ekonomskog fakulteta prof. dr Branislav Boričić kaže da ovaj fakultet nije podizao školarinu od 2012. godine. “Poslednji put kada smo menjali cene školarina kumulativna inflacija je bila više od 12 odsto, a mi smo povećali školarinu za manje od šest odsto”. Prof. dr Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta, istakao je da cena školarine na ovom fakultetu spada među najniže, da nije povećavana nekoliko godina, te da je sada minimalno usklađena sa rastom kursa, kako bi se povećao kvalitet nastave. “Veći deo problema rešavamo iz sredstava ostvarenih kroz saradnju sa privredom”, rekao je Mitrović. Učiteljski fakultet, kako navodi dekan prof. dr Danimir Mandić, cene usklađuje svake dve godine i to u skladu sa rastom cena na malo od tri odsto. “Za korigovanje školarine imamo i saglasnost studenata”, napomenuo je Mandić.

 

Takođe, na sednici Senata Beogradskog univerziteta, saošteno je i da će naredne školske godine na osnovne i integrisane studije biti upisano ukupno 29.875 studenata, od čega će na budžet biti primljeno 9.585 brucoša. Na osnovne strukovne studije upisaće se 180 studenta, na master 9.451, a od njih na budžetu će biti 4.090.Na specijalističke akademske studije upisaće se 916 studeneta, na specijalističke strukovne 50, na doktorske 1.901 i to 718 na budžet.