SKORO 3000 RADNIKA U FIRMAMA PRED BANKROTOM

Na kraju prošle godine u postupku stečaja i likvidacije u Srbiji je bilo 6.891 preduzeće sa 2.990 radnika. Najbrojnija preduzeća u stečaju i likvidaciji su u trgovini na veliko i malo – 2.417 i u prerađivačkoj industriji – 1.375. U ta dva sektora zaposleno je 1.696 radnika. Po podacima Agencije za privredne registre, priličan broj zaposlenih – 406 čija preduzeća su prošle godine bila u stečaju ili likvidaciji ima sektor rudarstva, piše Dnevnik.

 

Budući da i sam status privrednih društava u stečaju i likvidaciji ukazuje na poteškoće u poslovanju, ona su realizovala neznatan obim aktivnosti, kao i skroman deo – svega 0,7 odsto – neto dobitka ukupne srpske privrede. Međutim, navodi APR, znatno više učestvuju u iskazanom neto gubitku. Ta preduzeća imaju skromno učešće i u poslovnoj imovini i kapitalu. Preduzeća u stečaju i likvidaciji lane su smanjila ukupne prihode više od trećinu u odnosu na 2017. godinu, tako da su iznosili 26.068 miliona dinara, dok su ukupni rashodi prepolovljeni i iznosili su 54.268 miliona. U analizi APR-a navodi se da su privredna društva u stečaju i likvidaciji lane raspolagala kapitalom od 75.449 miliona dinara i da je on smanjen 17,7 odsto u odnosu na 2017. godinu. Kumulirani gubici tih preduzeća lane su umanjeni samo 0,5 odsto i iznose 1.027 milijardi dinara. Zbog visokih gubitaka uz istovremeno izraženije smanjenje kapitala, stopa izgubljenog kapitala tih preduzeća je s 229,5 odsto, koliko je bila 2017, na kraju prošle godine bila 234,8 odsto. Lane je neto dobitak ostvarilo 521 preduzeće u stečaju i likvidaciji.

 

Među društvima u stečaju i likvidaciji su i 44 javna preduzeća, od kojih je lane deset izskazalo neto dobitak od 14 miliona dinara, dok su 23 preduzeća poslovala s gubitkom od 95 miliona dinara. Bez iskazanog rezultata poslovalo je 11 javnih preduzeća.

 

Izvor: B92.net