SEĆANJE NA ŽENE – ŽRTVE NASILJA

 

Povodom Dana sećanja na žene žrtve nasilje – 18.maja, koji je Vlada RS ustanovila 2017. a koji se zvanično obeležava ove godine prvi put, Autonomni ženski centar I Udruženje žena “Peščanik” iz Kruševca pokreću osmodnevnu kampanju u periodu od 10. do 18. maja.

 

Glavna poruka kampanje je da “ako sistem ne reaguje – reaguje zločinac” i kroz dva kratka video klipa efikasno ukazuje na fatalnost posledica u slučajevima kada institucije propuste da zaštite žrtvu ili ne prepoznaju stepen njene ugroženosti.

 

 

Iz ugla policajca i socijalne radnice (čije iskaze u klipovima izgovaraju glumci), a na osnovu stvarnih događaja, video materijal na efikasan I jednostavan način pokazuje zašto je važno da sistem veruje ženi žrtvi nasilja.