SASTANAK U PROSTORIJAMA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA

Danas je održana Sednica saveta Rasinskog upravnog okruga na kojoj su prisutvovali predstavnici grada Kruševca i opština Rasinskog okruga, a ključna tema odnosila se na realizaciju projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Brus i opštini Blace. Takođe sagledano je funkcionisanje zoohigijenske komunalne delatnosti na nivou lokalnih samouprava, a treća tačka dnevnog reda odnosila se na izradu planskih akata u domenu vanrednih situacija. Što se tiče realizacije projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Rasini i Blatašnici i rekonstrukciji kanalizacione mreže u Brusu i Blacu, radovi teku predviđenom dinamikom, ističe predsednik Rasinskog upravnog okruga.

Opštine su izradile plansku dokumentaciju, utvrdile javni interes sprovele proces eksproprijacije i izdasle građevinske dozvole. Izgradnja jednog dela mreže i rekonstrukcija postojeće je u toku, a radove izvodi građevinska firma telekomunikacija Blace. Dok radove na izgradnji samog postrojenja izvodi slovački konzorcijum Fermont.