SARADNJA JAVNE UPRAVE I CIVILNOG SEKTORA

Ministar za ljudska i maninjska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov održao je sastanak u Kruševcu predstavnicima lokalne samouprave i organizacijama civilnog društva. Ministastvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u saradnji sa partnerima iz Beogradske otvorene škole, realizuje obuku sa predstvanicima jedinica lokalne samouprave iz Južne i Zapadne Srbije u okviru stvaranja pretpostavki za izgradnju partnerskog odnosa sa organizacijama civilnog društva. Ovo je ujedno i bio povod radne posete resornog ministra Tomislava Žigmanova Kruševcu.

Grad Kruševac već dugi niz godina ima dobru saradnju I koordinaciju sa organizacijama civilnog društva. Nastoji da kroz različite predloge i projekte koje ministarstvo pruža tu saradnju unapredi. Nakon razgovora sa gradonačelnicom, ministar Žigmanov održao je sastanak sa predstvanicima organizacija civilnog društva.