RPK ORGANIZUJE RADIONICU NA TEMU „RADNO ZAKONODAVSTVO“

U maju ove godine RPK Kruševac zaključila je memorandum o saradnji sa ministarstvom za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja, inspektoratom za rad koji se ogleda u boljoj informisanosti privrednih subjekata iz oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu. S tim u vezi, u utorak, 14. decembra, RPK organizovaće radionicu o prioritetima u pristupanju inspekcije rada.

Radionica na temu radno zakonodavstvo, Zakon o radu i Zakon o bezbednosti i zdravlja na radu biće realizovana u prostorijama kruševačke privredne komore.