RIZIK OD TROMBOZE KOD HOSPITALIZOVANIH KOVID PACIJENATA

Od kada se pojavila korona, jedna od najčešćih tema u javnosti jeste da jedna od posledica ove bolesti može da bude tromboza. To je zapravo proces formiranja krvnog ugruška unutar samog krvnog suda koji može dovesti do komplikacija i smrtnog ishoda. Na ovu temu govorio je doktor Darko Georgijev, specijalizant Vaskularne hirurgije.

Korona virus dramatično je poremetio uobičajeni način života. Iako se čovečanstvo i ranije suočavalo sa pandemijama bolesti izazvanih virusima, svet se nikada do sada nije ovoliko izmenio zbog pojave nove bolesti. Pored toga što virus napada pluća i zgrušavanje krvi je još jedan čest simptom Kovida19. Do tromboze dolazi zbog prekomernog odgovora imunosistema, kada se povise parametri D dimer i fibrinogen, koji povećavaju rizik od stvaranja tromba. Rizik od duboke venske tromboze kod hospitalizovanih pacijenata iznosi od pet do 14 odsto, odnosno od 18 do 28 odsto kod najtežih pacijenata u intenzivnoj nezi. Zato se svim hospitalizovanim pacijentima daje niskomolekularni heparin radi prevencije nastanka tromboze.