REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA KRUŠEVAC VRŠI USLUGU IZADAVANJA DOKUMENATA IZ OBLASTI JAVNIH OVLAŠĆENJA

Od 1. januara  ove godine funkcioniše jedinstevni komorski sistem Srbije.To je omogućilo da PKS Beograd na RPK prenese uslugu izdavanja dokumenata iz oblasti javnih ovlašćenja koje je do tada isključivo radila PKS u Beogradu. Cilj prenošenja ovih ovlašćenja je da se  privrednim subjektima iz našeg regiona uštedi vreme i novac za odlazak u beograd radi preuzimanja pomenutih dokumenata. U toku ove godine komora Kruševac je po segmentima radila na ovim ovlašćenjima  a od 1. novembra poptuno je osposobljena za izdavanje svih dokumenata. Privredna komora Srbijue maksimalno je pojednostavila postupke dobijanja ovih dokumenata svi zahtevi  za izdavanje uverenja se mogu predati elektronski, a pojedina se mogu preuzeti u elektronskoj formi. Od dokumenata potrebnih za poslovanje u srbiji najzastupljenije je Uverenje o domaćem poreklu  robe u postupcima javnih nabavki , kojim se postiže povoljniji tretman ponudjača u tenderskom postupku. Podnošenje zahteva i prateće dokumentacije za sva javna ovlašćenja PKS moguće je izvršiti elektronski na portalu E usluge ili u PKS RPK Rasinskog okruga.