DODELA KLJUČEVA SANITETSKIH VOZILA ZA BOLNICE U SRBIJI

Ministar pravde Nela Kuburović i ministar zdravlja Zlatibor Lončar uručili su ključeve novih sanitetskih vozila koja su pribavljena novcem dobijenim na konkursu Ministarstva pravde za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja (oportuniteta). Ministarstvo pravde je 20 marta 2017 godine raspisalo drugi javni konkurs za dodelu sredstava prikupljeni po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja sa ciljem izbora projekata od javnog interesa ( zdravstvo, kultura, prosveta , humanitarni rad i slično. Na drugom raspisanom konkursu ove godine, podneto je 763 prijava koje su članovi komisije razmatrali.Komisija je sagledala svaku prijavu, a prilikom odlučivanja o predlogu za dodelu sredstava , primenjivala jre sledeće kriterijume. Doprinos ostvarivanju jasvnog interesa , broj i kategorija lica koja će imati korist od realizacije projekta kao i kavlitet predloženog projekta ( predložena metodologija , stručnost , kvalifikacija osoblja koje će realizovati projekta, odnos izmedju planiranih troškova projekta i koristi od projekta). Po rešenju Vlade ukupni iznos sredstava od 351,509 000 dinara rasporedjen je na 98 korisnika. Do kraja ove godine očekuje se da oko 600 miliona dinara bude uplaćeno u državni budžet na osnovu primene instituta oportuniteta. Taj novac će, kao i do sada, biti raspoređen onima kojima je najpotrebniji, kaže ministarka pravde Nela Kuburović.  Za zdravstvo je ukupno izdvijeno 131 034 144 dinara. Ministarstvo zdravlja je pokrenulo objedinjeni posrtupak javne nabavke  za pojedine korisnike za nabavku sanitetskih i terenskih vozila sa procenjenom vrednošću javne nabavke ukupno 46 403 083,35 dinara. Nabavljeno je ukupno 15 vozila  ( danas je dodeljeno 13, za dva za bgd kasne ).Ministar  Lončar je zahvalio Ministarstvu pravde na 120 miliona dinara, koliko je zdravstvu pripalo, navodeći da je od toga više od 40 miliona uloženo u obnovu ginekološke klinike u bolnici u Čačku, koja treba da bude gotova do 18. decembra. Deo novca uložen je za opremu dečije bolnice u Tiršovoj, za još neke bolnice u Beogradu, ali i dom zdravlja u Lebanu – rekao je on. Kako je naveo, do danas je nabavljeno više od stotinu vozila za zdravstvene ustanove.  Zatekli smo vozila koja su prešla i po milion kilometara. Na ovaj način država je pokazala da kada se odgovorno radi, kada se štedi, moze da bude novca i za najbitnije stvari, za naše građane i za one koji im pomažu – primetio je Lončar. Sproveden je centralizovani postupak javne nabavke i dodeljeni su ugovori za dodelu :Sanitetskog vozila sa pratećom medicinskom opremom za potrebe doma zdravljaŽabalj, ZC Negotiv, kliničkog centar Vojvodine, Specijalne bolnice za plućne bolesti Surdulica, Opšte bolnice ruševac, gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoćBeograd i kliničkog centra Niš, sanitestkog vozila za transport u neonatologiji sa pratećom opremom za potrebe kliničkog centa Niš i opšte bolnice Novi Pazar. Vozila za prevoz  pacijenata na hemodijalizu  za potrebe  gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć Beograd i doma zdravlja dr Ljubinko Đorđević Svrljig. Terenskog vozila za potrebe doma zdravlja Trgovište , Doma zdravlja Bosilegrad,  i DZ dr Veroljub Cakić Majdanpek. Sanitetsko vozilo sa pratećom opremom dobila je i opšta bolnica Kruševac.